Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα :
(όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν)
 
2222222 Όνομα Εταιρείας : Όνομα Υπεύθυνου : 2222222
   
       
  Αριθμός Συμμετεχόντων :    
  (100 €+18% ΦΠΑ =118 €/άτομο)  
       
  Τηλέφωνο : Email :  
   
       
 
 
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε το ποσό στο λογαριασμό της i-Force Επικοινωνίες στην Τράπεζα Πειραιώς, Νο 504001049288-2 και αποστείλετε το καταθετήριο στο fax: 210 3392318