Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης :

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια : iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

  • Διεύθυνση : Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ : 210.33392500-10
  • Φαξ : 210.3392318