Πρόσκληση | Πρόγραμμα | Συμμετοχή | Επικοινωνία | Ευχαριστήριες Επιστολές | Φωτογραφίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
25-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΡΙΟΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης :

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια :

  • Διεύθυνση : Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ : 210.339.2500-10
  • Φαξ : 210.3392318