Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης:

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια:
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 10671 Αθήνα
  • Τηλ: +30 210 33392500 (κα. Αλεξάνδρα Μπάκα)
  • Φαξ: +30 210 3392318