ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Εάν επιθυμείτε να είσαστε χορηγοί στο συνέδριο με θέμα "Εθνική Στρατηγική στην Υγεία - Νέες Τεχνολογίες", παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:
(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)
  
Όνομα Εταιρείας :
Όνομα Υπευθύνου :
Email :
Χρυσός Χορηγός - 9.000 € + ΦΠΑ 18% :
Αργυρός Χορηγός - 4.900 € + ΦΠΑ 18% :
Χορηγός - 2.900 € + ΦΠΑ 18% :