ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / JOB OPPORTUNITY

Ζητείται στέλεχος στην εταιρεία μας για μόνιμη θέση με ΙΚΑ για την θέση της Γραμματείας Προέδρου ή και Στέλεχος Διαχείρισης Εκδηλώσεων.

 • Απόφοιτη ή σπουδάζουσα ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Αναγνωρισμένο Κολέγιο)
 • Οργανωτικό πνεύμα
 • Ευπαρουσίαστη και επικοινωνιακή
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και ίσως και δεύτερης ξένης Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS OFFICE)
 • Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Βασικές Γνώσεις Λογιστηρίου (προαιρετικό)
 • Πρότερη εμπειρία στον κλάδο θα θεωρηθεί σοβαρό προσόν

Παρακαλούμε να αποστείλετε τo βιογραφικό σας σημείωμα στο info@iforce.gr για την θέση με κωδικό 7899.


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2009 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
 • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
 • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
 • Tηλ: +30 210 3392500
 • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας