Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με:

Οργάνωση Εκδήλωσης:
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 10671 Αθήνα
  • Τηλ: +30 210 33392500
  • Φαξ: +30 210 3392318