Αίθουσα Οργανισμού Λιμένα Πατρών
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2006