ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης:

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια :
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ: +30210.33392500-10
  • Φαξ: +30210.3392318