Διοργανωτές συνεδρίου
   
Deal - FX A.E. Το Πανεπιστήμιο της Florida
"Center for Applied Optimization"
   
Επιμέλεια Οργάνωσης
   
 
iForce Communications  
   
Αποκλειστικός Χορηγός Επικοινωνίας
   
 
   
Χορηγοί
   
   

 

Επίσημη διεθνής παρουσίαση του προγράμματος Deal-FX Trader Pro.