Το συγκεκριμένο συνέδριο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον τομέα των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών καθώς πρόκειται να συγκεντρώσει περίπου
30 διεθνείς ομιλητές
, παγκοσμίως αναγνωρισμένους στον κλάδο αυτό και
150 ξένους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς
.

Μεταξύ άλλων έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους οι εξής :


Παναγιώτης Παρδαλός :

PhD , Professor of Industrial and Systems Engineering at the University of Florida and affiliated faculty member of the Computer Science Department, the Hellenic Studies Center, and the Biomedical Engineering Program, Director of the Center for Applied Optimization, President of Deal-FX S.A.
Δείτε μία σύνοψη της oμιλίας ...


Νίκος Χριστοφίδης :

PhD DIC, Director of the Centre for Quantitative Finance, Imperial College UK School of Management.
Δείτε μία σύνοψη της oμιλίας ...


Χαρίλαος Μερτζάνης :

PhD, Director, Department of Research and Monitoring of the Capital Market Hellenic Capital Market Commission.


William Ziemba :

PhD, Alumni Professor of Management Science Faculty of Commerce, University of British Columbia
Δείτε μία σύνοψη της oμιλίας ...


Παναγιώτης Αλεξάκης :

President Athens Stock Exchange S.A.


Σταύρος Ζένιος:

PhD, HERMES Center on Computational Finance and Economics, University of Cyprus and The Wharton Financial Institutions Center.
Δείτε μία σύνοψη της oμιλίας ...


Hiroshi Konno :

PhD, Tokyo Institute Of Technology Institute Of Industrial Engineering And Management.
Δείτε μία σύνοψη της oμιλίας ...


Stanislav Uryasev :

PhD, Associate Professor , Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida.
Δείτε μία σύνοψη της oμιλίας ...

 

 

Σύνοψη κυριότερων ομιλιών

"Μοντέλα Βελτιστοποίησης και Αλγόριθμοι σε σχέση με την Αλυσίδα Προσφοράς και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο"
Δρ. Παναγιώτης Παρδαλός
pardalos@ufl.edu

Ο δρ. Παναγιώτης Παρδαλός στην ομιλία του θα εστιαστεί σε θέματα βελτιστοποίησης στην Αλυσίδα Προσφοράς και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, και ειδικότερα σε συστήματα διανομής και μεταφοράς στην Αλυσίδα Προσφοράς. Θα προταθούν μέθοδοι επίλυσης για προβλήματα που αφορούν την ελάχιστη ροή σε δίκτυα διανομής που χαρακτηρίζονται από γραμμικές κοίλες συναρτήσεις κόστους. Υπολογιστικά αποτελέσματα σε προβλήματα μεγάλου μεγέθους επιδεικνύουν ότι οι προτεινόμενες τεχνικές έχουν ως αποτέλεσμα την εύρεση καλών ποιοτικών υπο-βέλτιστων λύσεων.

Επιστροφή στην αρχή


"Pricing and hedging in incomplete markets"
Δρ. Νίκος Χριστοφίδης

Ο δρ. Νίκος Χριστοφίδης, διευθυντής του Κέντρου Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής, του Imperial College UK School of Management, θα μιλήσει για τον καθορισμό τιμών και τις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου σε αναποτελεσματικές αγορές. Συγκεκριμένα ο καθηγητής θα αναλύσει τη διαφορά ανάμεσα σε μια μη αποτελεσματική και σε μια ολοκληρωμένη αγορά στην κατασκευή χαρτοφυλακίου κυρίως τίτλων, το οποίο να αποδίδει επακριβώς τις αποδόσεις του αντίστοιχου παραγώγου προϊόντος, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στην πρώτη αλλά είναι εφικτό στη δεύτερη περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναποτελεσματικών αγορών, στην ουσία η κατασκευή ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου μπορεί να αποδώσει ένα εύρος τιμών και όχι την ακριβή τιμή. Ο καθηγητής θα αναλύσει τις έννοιες του "ψευδο-αρμπιτράζ" και του "οιονεί-αρμπιτράζ" που μπορούν να παρέχουν τη βάση για μια ακριβή μεθοδολογία καθορισμού τιμών.

Επιστροφή στην αρχή


"An attempt to understand the world stock markets 1996 to 2001"
Δρ. Ουίλιαμ Ζιέμπα

Ο δρ. Ουίλιαμ Ζιέμπα, Professor of Management Science Faculty of Commerce, University of British Columbia, θα επιχειρήσει την ανάλυση των κεφαλαιαγορών παγκοσμίως από το 1996 έως το 2001, σε μια ιστορική αναδρομή των τελευταίων 100 ετών. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει επισκόπηση της Ιαπωνικής χρηματιστηριακής ανόδου της περιόδου 1949-1989 και της πτώσης των ετών 1990-2001. Αναλύοντας τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, με επίκεντρο την περίοδο της μεγάλης ανόδου των τιμών από το 1996 έως την αρχή του 2000, θα δοθεί έμφαση στους δύο παράγοντες που επικράτησαν, συγκεκριμένα το μέγεθος και την τάση. Θα γίνει επίσης αναφορά στην πτώση που ακολούθησε και τους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν. Ειδική αναφορά θα κάνει σε έννοιες όπως οι "μετοχές φούσκες" και την αλλαγή των δεδομένων της θεμελιώδους ανάλυσης σε σύνδεση με το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας και τον Nasdaq των ΗΠΑ. Θα προχωρήσει επίσης σε εκτίμηση των διαφορετικών σημάτων που εκπέμπει η αγορά, καθώς και ανωμαλιών που παρουσιάζει. Στη δεύτερη ομιλία του ο δρ. Ουίλιαμ Ζιέμπα θα προχωρήσει στην ανάλυση του χρηματοοικονομικού μοντέλου σχεδιασμού των ασφαλιστικών ταμείων της Αυστρίας, το ΙnnoALM.

Επιστροφή στην αρχή


"Estimation of Failure Probability by Semi-Definite Logit Model"
Δρ. Χιρόσι Κόνο
konno@me.titech.ac.jp

Ο δρ. Χιρόσι Κόνο του Τεχνολογικού Ιδρύματος του Τόκυο, Ινστιτούτο Βιομηχανικής Μηχανικής και Διοίκησης, θα δώσει μια ομιλία με θέμα "Υπολογισμός της Πιθανότητας Αποτυχίας του Ημι-Οριζόμενο Logit Μοντέλου". Το γραμμικό logit μοντέλο χρησιμοποιείται συχνά για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων αποτυχίας των επιχειρήσεων. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι η πιθανότητα αποτυχίας είναι μονοτονική συνάρτηση των χρηματοοικονομικών παραγόντων, κάτι το οποίο δεν ισχύει διεθνώς. Για το χειρισμό σε μη μονοτονικές περιπτώσεις, εισαγάγουμε ένα ημι-οριζόμενο logit μοντέλο όπου ο εκθέτης της συνάρτησης logit υποκαθιστάται από μια ημι-οριζόμενη τετραγωνική συνάρτηση. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης της πιθανότητας γίνεται τότε ένα πρόβλημα κοίλης μεγιστοποίησης υπό συνθήκες ημι-οριζόμενες, το οποίο μπορεί να επιλυθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη χρήση αλγορίθμων ειδικού τύπου (cutting plane). Θα επιδείξουμε ότι το μοντέλο αυτό υπερτερεί μοντέλων γραμμικών και γενικών τετραγωνικών logit μοντέλων.

Επιστροφή στην αρχή


"Scenario optimization asset and liability modeling for endowments with minimum guarantees"
Δρ. Σταύρος Ζένιος

Ο δρ. Σταύρος Ζένιος του Κέντρου Υπολογιστικής Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επιστήμης HERMES, τους Πανεπιστημίου της Κύπρου και του Κέντρου Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων του Wharton, θα παρουσιάσει το έργο του με τίτλο "Μοντέλο Βελτιστοποίησης με την παρουσία πιθανών σεναρίων, για χρήση σε στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού για προικοδοτήσεις/δωρεές με ελάχιστες εγγυήσεις". Προικώα κεφάλαια μονίμου εισοδήματος (συντάξεως, ασφαλιστικών παροχών) με εγγυημένη μικρότερη απόδοση εμφανίζονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα και προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά αναφορικά με τον ασφαλιστικό κλάδο, τέτοια προικώα κεφάλαια συμμετέχουν επίσης στις επιχειρήσεις και λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Στο σύγγραμμα αυτό αναπτύσσεται ένα μοντέλο βελτιστοποίησης βασισμένο σε πιθανά σενάρια για τη διαχείριση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ασφαλιστικών συμβολαίων με τις μικρότερες εγγυήσεις. Το μοντέλο επιτρέπει την ανάλυση των αντισταθμιστικών παραγόντων που αντιμετωπίζει μια ασφαλιστική εταιρεία στη δόμηση των συμβολαίων της, καθώς και στις επιλογές που κάνει για κάλυψη του κόστους. Το μοντέλο εφαρμόζεται στην ανάλυση των συμβολαίων που προσφέρονται από Ιταλικές εταιρείες. Αν και τα αποτελέσματα του μοντέλου βελτιστοποίησης είναι γενικά σύμφωνα με τις παρούσες πρακτικές του κλάδου, υπάρχουν ακόμα ανεπάρκειες και θα προταθούν πιθανές βελτιώσεις.

Επιστροφή στην αρχή


"Risk Management Using Conditional Value-at-Risk"
Δρ. Στάνισλαβ Ουριάσεβ
Uryasev@ise.ufl.edu
http://www.ise.ufl.edu/uryasev

Ο δρ. Στάνισλαβ Ουριάσεβ του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, θα μιλήσει για τη διαχείριση κινδύνου με τη χρήση Conditional Value at Risk (Υπό όρους Αξία σε Κίνδυνο). Το Value at Risk (ο υπολογισμός της αξίας του χαρτοφυλακίου που υπόκειται σε ρίσκο και παρουσιάζει διακυμάνσεις αποτίμησης), που είναι ένας διαδεδομένος τρόπος μέτρησης της αποδοτικότητας, απαντά στην ερώτηση: ποια είναι η μέγιστη ζημία που μπορεί να εμφανίσει ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με ένα συγκεκριμένο συντελεστή εμπιστοσύνης Αν και το VaR (Αξία σε κίνδυνο) είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος μέτρησης κινδύνου, χαρακτηρίζεται από κάποιες μη επιθυμητές ιδιότητες όπως είναι η έλλειψη της υποαθροιστικότητας, για παράδειγμα το VaR ενός χαρτοφυλακίου με δύο επενδύσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των υπο μέρους VaR κάθε μιας εκ των επενδύσεων αυτών.
Επιπροσθέτως, το VaR είναι δύσκολο να βελτιστοποιηθεί όταν υπολογίζεται βάσει σεναρίων. Στη περίπτωση αυτή, το VaR δεν αποτελεί κυρτή ούτε συνεχή απεικόνιση ως συνάρτηση των διαδοχικών θέσεων, και έχει πολλαπλά τοπικά μέγιστα και μήνυμα. Θα παρουσιαστεί ένας εναλλακτικός τρόπος μέτρησης των ζημιών που διαθέτει πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά και είναι το Conditional VaR (Υπό Ορους Αξία σε Κίνδυνο) και το οποίο συμπίπτει του Mean Excess Loss σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Το CvaR είναι ένα πολύ καλός τρόπος μέτρησης του ρίσκου. Όπως αποδείχθηκε πρόσφατα μπορεί να βελτιστοποιηθεί με τη χρήση γραμμικού προγραμματισμού, που επιτρέπει τον χειρισμό χαρτοφυλακίων με μεγάλο αριθμό επενδύσεων και πιθανών σεναρίων. Αριθμητικά πειράματα απέδειξαν ότι η ελαχιστοποίηση του CvaR οδηγεί σε σχεδόν βέλτιστες λύσεις σε όρους VaR, δεδομένου του ότι το CvaR είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο με το VaR.

Επιστροφή στην αρχή