"Νέες Τεχνολογίες-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ-ΠΑΤΡΑ
19 Νοεμβρίου 2005

 
10:00-10:15 Καλωσόρισμα-Εισαγωγή:
Παύλος Σπυράκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής ΕΑΙΤΥ
Εισαγωγή Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΜ-6/ΕΑΙΤΥ, Υπεύθυνος Έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ»
Debate 10:15-12:00 Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Κων/νος Σπηλιόπουλος, Βουλευτής Αναπληρωτής Συντονιστής Oικονομίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ
Ανάγνωση Διαδικασίας Ερωτήσεις Συντονιστής:
Φωκίων Ζαϊμης, Πρόεδρος iForce Επικοινωνίες ΑΕ