Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης :

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια :

  • Π.Α.: κα Ηλέκτρα Λάζαρη
  • Διεύθυνση : Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ: 210 3392500-4
  • Φαξ : 210.3392318