ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Αποκλειστικός Χορηγός  για ένα έτος € 20.000* - 4 τεύχη
 1. Επισήμανση στο εξώφυλλο του περιοδικού της εταιρείας σας ή της συνεντεύξεως σας
 2. Εμφάνιση του λογότυπου σας ως υποσέλιδο σε όλα τα τεύχη και όλες τις σελίδες (πλην των διαφημίσεων)
 3. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας σας (2-σελίδες)
 4. Αναφορά βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σας (1 σελίδα)
 5. Δωρεάν αποστολή περιοδικού σε 1500 άτομα

Αποκλειστικός Χορηγός για τρία τεύχη € 15.000*

 1. Επισήμανση στο εξώφυλλο του περιοδικού της εταιρείας σας ή της συνεντεύξεως σας
 2. Εμφάνιση του λογότυπου σας ως υποσέλιδο σε όλα τα τεύχη και όλες τις σελίδες (πλην των διαφημίσεων)
 3. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας σας (2-σελίδες)
 4. Αναφορά βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σας (1 σελίδα)

Αποκλειστικός Χορηγός για δύο τεύχη € 10.000*

 1. Επισήμανση στο εξώφυλλο του περιοδικού της εταιρείας σας ή της συνεντεύξεως σας
 2. Εμφάνιση του λογότυπου σας ως υποσέλιδο σε όλα τα τεύχη και όλες τις σελίδες (πλην των διαφημίσεων)
 3. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας σας (2-σελίδες)
 4. Αναφορά βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σας (1 σελίδα)

Αποκλειστικός Χορηγός ανά τεύχος  € 5.000*

 1. Επισήμανση στο εξώφυλλο του περιοδικού της εταιρείας σας ή της συνεντεύξεως σας
 2. Εμφάνιση του λογότυπου σας ως υποσέλιδο σε όλα τα τεύχη και όλες τις σελίδες (πλην των διαφημίσεων)
 3. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας σας (2-σελίδες)
 4. Αναφορά βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σας (1 σελίδα)

Διαφημιζόμενος  € 2.500* ανά τεύχος

 1. Ολοσέλιδη έγχρωμη καταχώρηση της εταιρείας σας.
 2. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας σας (2-σελίδες)

*:Σημ.

 1. πλέον ΦΠΑ 19%
 2. H εταιρεία δύναται να εκδώσει το κατά ΚΒΣ νόμιμα θεωρημένο  ΤΠΥ ή ΑΠΥ.
 3. Η εταιρεία δύναται να ανακαλέσει για λόγους δεοντολογίας ή άλλο σοβαρό λόγο την χορηγία και να επιστρέψει το 100% των χρημάτων στον χορηγό έως 15 ημέρες προ της έκδοσης.
 4. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και τηρεί διαδικασίες ISO 9001/2000 που δεσμεύουν την λειτουργία της.
 
Η εταιρεία μας /Οργανισμός μας επιθυμεί να είναι χορηγός/ διαφημιζόμενος του περιοδικού "Ευρωπαϊκή Έκφραση". Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.
       
  Όνομα Εταιρείας: Όνομα Υπευθύνου:  
   
       
  Email: Ημερομηνία:  
   
       
  Είδος Χορηγίας:    
  Αποκλειστικός Χορηγός για ένα έτος: € 20.000 *  
  Αποκλειστικός χορηγός για τρία τεύχη: € 15.000 *  
  Αποκλειστικός χορηγός για δύο τεύχη: € 10.000 *  
  Αποκλειστικός χορηγός ανά τεύχος: € 5.000 *  
  Διαφημιζόμενος: € 2.500 *  
           * + ΦΠΑ 19%