ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την
εταιρεία iForce Επικοινωνίες:

  • Διεύθυνση : Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ : +30210.33392500
  • Φαξ : +30210.3392318