9:30 Έναρξη Ημερίδας
  Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς, Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητού κ. Βασιλείου Κιμ. Μπένου
10:00- 11:30 Α' Συνεδρία : Το Συνολικό θεσμικό πλαίσιο της διατλαντικής σχέσης
  Συντονιστής - Εισηγητής :
  Καθηγητής Αργ. Φατούρος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Ομιλητές :
  Καθηγητής Γεώργ. Παπαστάμκος, Ευρωπαϊκή Έδρα Lean Monnet, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Επικ. Καθηγητής Βασ. Γκίκας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Λέκτορας Πέτρ. Λιάκουρας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Συζήτηση
11:30-11:45 Διάλειμμα - Καφέ
11:45-14:00 Β' Συνεδρία : Η Νέα πολιτική διάσταση της διατλαντικής σχέσης
  Συντονιστής - Εισηγητής :
  Καθηγητής Θεόδ. Κουλουμπής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Ομιλητές :
  Νικ. Κοτζιάς, Εμπειρογνώμων, Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών
  Αν. Καθηγητής Κων. Αρβανιτόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Αν. Καθηγητής Κων. Υφαντής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Επικ. Καθηγητής Παν. Τσάκωνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Λέκτορας Αρ. Τζιαμπίρης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Συζήτηση
14:00-16:00 Μπουφέ
16:00-18:00 Γ ' Συνεδρία : Το οικονομικό πλαίσιο της διατλαντικής σχέσης
  Συντονιστής - Εισηγητής :
  Αν. Καθηγητής Αγγ. Αντζουλάτος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Ομιλητές :
  Αν. Καθηγητής Αγγ. Κότιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Λέκτορας Αιμ. Αυγουλέας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Δρ. Χαρ. Τσαρδανίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
  Συζήτηση
18:00-19:00 Σύνοψη Εργασιών και Συζήτηση