ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης :

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια :

  • Διεύθυνση : Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ : +30210.33392500
  • Φαξ : +30210.3392318
Επίσης Πληροφορίες : Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ( τηλ. 210 7299972 )