ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Η κα. Άννα Κατσιλέρου, (τηλ: 210 3392504) βρίσκετε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες.