Εδώ και περισσότερο από 12 χρόνια, τα ιδρυτικά στελέχη της iForce Επικοινωνίες A.E. παρέχουν εμπειρία, τεχνογνωσία και υπηρεσίες στους τομείς

  • της Οργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων
  • του Marketing
  • της Εταιρικής Επικοινωνίας & των Δημόσιων Σχέσεων
  • της Στρατηγικής της Επικοινωνίας
  • της Δημιουργίας Ομάδων Επηρεασμού
  • τις Προμήθειες για Έργα που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ελλήνων και ξένων πελατών μας.


Η διεθνής ομάδα των επαγγελματιών που απασχολούμε, η τεχνογνωσία των στελεχών μας και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στους τομείς των Δικτύων παρέχουν υπηρεσίες turn-key στους ακόλουθους τομείς της βιομηχανίας: Πληροφορική στον τομέα των Επικοινωνιών, της Επενδυτικής Τραπεζικής και της Χρηματοδότησης των Επενδύσεων, της Πολιτικής Επικοινωνίας, του Τουρισμού, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού με την υποστήριξη ενός δικού μας IDEA LAB (π.χ. μιας δυναμικής, δημιουργικής δεξαμενής σκέψης). Eγχειρήματα όπως το World Congress on Information Technology (Παγκόσμιο Συνέδριο πάνω στην Τεχνολογία της Πληροφορικής - WCIT 2004, που θα γίνει το 2004 στην Aθήνα μέσω του οργανισμού World Information Technology and Services Alliance, www.witsa.org, το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας Ακρόπολις, το ετήσιο συνέδριο ΓΕΦΥΡΕΣ και το INTERNATIONAL YACHTING SYMPOSIUMS είναι μόνο μερικά από τα εγχειρήματα που έχουν προωθήσει επιτυχώς τα ιδρυτικά μέλη της iForce Επικοινωνίες.

Οι πελάτες μας είναι εταιρίες που έχουν περιληφθεί στο "Fortune 500", Διεθνείς και Ελληνικές εταιρίες που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, ΝΠΔΔ και Κυβερνητικοί Οργανισμοί που αποδίδουν ζωτική σημασία στη στρατηγική τους προσέγγιση και παρουσία στην παγκόσμια οικονομία.Η φόρμουλα i3 αποτελεί σημείο αναφοράς για την iForce Επικοινωνίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε, καθώς και την ποιότητα του αποτελέσματος. Η δημιουργική συνέργεια είναι καθήκον μας και ο πελάτης αποτελεί πάντοτε την πρώτη μας προτεραιότητα.

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία / Financial


 
   
   
 

Δήλωση συμμετοχής...